På Gång

Mycket nytt på gång

Tiden flyger.

Förra vårens projekt ”Smyckekonst 2016” med Nationalmuseums utställning ”Open Space – Mind Maps” i Kulturhuset blev en framgång.  Samtidigt som den pågick kunde besökare på 21 ställen i Stockholm ta del av den spännande samtida smyckekonsten.

Under senhösten samlade jag igen de sex museerna som varit med under projektet, Svenskt Tenn och Konstfack för en uppföljande diskussion. Alla var entusiastiska och ville göra en ny satsning på smyckekonst 2018. Så kommer att ske i mars efter den stora utställningen Schmuck i München. Jag har själv åtagit mig att igen göra en utställning till Svenskt Tenn.

Projektet väckte internationell uppmärksamhet och jag har därigenom fått flera olika uppdrag som jag kommer att ägna mig åt under våren. Först två juryuppdrag: ADA Amberif Design Award 2017 i Gdansk i februari och Preziosa Young Contest där resultatet kommer att visa under FJW, Florence Jewellery Week i slutet av våren. Där gör jag också en mindre utställning och håller en föreläsning på Le Arti Orafe Jewellery School.

Det italienska intresset har också lett till en utställning – Transformation – för Fondazione Musei Civici Venezia på Palazzo Moncegnio. Berndt Arell är comissioner och jag har ombetts att vara curator. Utställningen sker samtidigt som Venedig-bienalen.

I början på maj curerar jag – på uppdrag av Bella Neyman på Galleri Reinstein Ross i New Yorks Meatpacking District – en utställning med fem svenska kvinnliga smyckekonstnärer.

Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris har sett mig med en brosch av Hanna Hedman och har lånat in den till sin utställning Medusa, där de också visar verk av Meret Oppenheim, Calder, Dali, Picasso, Fontana. Den utställningen öppnar 18 maj.