All posts filed under: På Gång

Art Jewellery – a personal perspective

In art jewellery circles, Inger Wästberg is known as one of the most acclaimed collectors and promoters of Swedish design. Her interest in art jewellery began in the late 1990s, when her husband was Swedish Consul General in New York and she began to wear Swedish art jewellery in official contexts, which gave a great response. In this book, she presents pieces from her own jewellery collection in order to shine light on some of the themes that have been important in Swedish art jewellery in recent decades – such as gender issues, social criticism, nature and recycling. Love Jönsson, director of Rian designmuseum Text: Inger WästbergPhoto: Catarina ÅströmGraphic design: Helene StevenbergPublisher Arvinius + Orfeus Publishing AB Released at Liljevalchs+ exhibition ”Iakttagelser” curated by Sara Borgegård Älgå, May 6th 2022.Get the book at Bokus

TV 4 från utställningen i New York

Smyckekonsten är en del av konstvärlden och är mycket mer än dekoration, kommenterar Helen Drutt English. Det var roligt att få curera denna utställning på R&R Gallery i New York – och att så många centrala personer i New Yorks kulturvärld kom, liksom att budskapet gick fram. Det kontaktnät jag byggde upp under våra år i New York är fortfarande till glädje. http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/svensk-smyckeskonst-gör-succe-i-usa-3912982

Nationalmuseum ställer ut svensk smyckeskonst i Venedig

Utställningen ”Transformations – Six Artists from Sweden” öppnar den 11 maj i Museo Palazzo Mocenigo, ett renässanspalats i centrala Venedig. De sex smyckeskonstnärerna Tobias Alm, Sara Borgegård Älgå, Hanna Hedman, Catarina Hällzon, Agnes Larsson och Märta Mattsson bidrar tillsammans med 57 verk i utställningen som pågår samtidigt som Venedigbiennalen. Hanna Hedman, ”While they await extinction”, 2011, brosch; silver, koppar och färg. Foto: Sanna Lindberg Utställningen är ett samarbete mellan Nationalmuseum och Venedigs stadsmuseum (Musei Civici di Venezia) där Palazzo Mocenigo-museet ingår. Smyckeskonstnärerna har alla etablerat sig som konstnärer under 2000-talet. Var och en har de utvecklat en personlig och innovativ stil. Deras arbeten visar hur smyckeskonsten har förvandlats till ett reflekterande konstnärligt uttryck. Utställningen kan ses som en rapport över de aktuella trenderna inom svensk smyckeskonst just nu. Den bidrar också till den pågående diskussionen om definitioner och gränser. Är smyckeskonsten konst eller konsthantverk? Kanske saknar frågan relevans i dag. Konstnärerna har i många fall valt att arbeta med enklare, billigare material för att betona att det är den konstnärliga strävan, inte de ädla stenarna,     Läs mer

Smyckeutställning i New York

The exhibition will present the work of five contemporary Swedish art jewelers who are redefining the field in their country and bringing global attention to their work. “Breakthrough” will feature the work of Ingrid Bärndal, Agnieszka Knap, Åsa Lockner, Hedvig Westermark, and Jelizaveta Suska. This exhibition is curated with Swedish collector, author, and scholar Inger Wästberg. Ingrid BärndalNecklace: Four Seasons #1, 2017Silver, aventurine, tourmaline, sweetwater pearls, PLA. Läs mer:Meatpacking DistrictKlimt02 Mer om utställningen:KlimtArtsy

Breakthrough – Utställning i New York

Den 3 maj öppnar utställningen BREAKTHROUGH -som jag curerar – i New York “Breakthrough: Swedish Art Jewelry Today”   Debuting in the US the work of five important Swedish contemporary jewelers. Opening and Artist Reception, Wednesday, May 3rd, 5-8pmExhibition Continues Through June 25th For Immediate Release- ”Breakthrough: Swedish Art Jewelry Today” will highlight the work of 5 contemporary Swedish jewelers who are redefining the field in their country and bringing attention to it globally. The exhibition is co-curated by Swedish curator and scholar, Inger Wästberg. Each of these artists’ work is grounded in traditional metalsmithing and inspired by historical jewelry yet their vocabulary includes a wide range of materials and techniques. The majority of their work is far from the silver jewelry that is perceived as typically Swedish. Yet these artists link contemporary jewelry to the rich heritage of work in silver. Their jewelry is beautiful and unconventional, always wearable and with strong references to traditional jewelry. Ingrid Bärndal works with traditional goldsmithing techniques and says ”the things I can achieve with polypropylene I can not do with metal”. For Agnieszka     Läs mer

Mycket nytt på gång

Tiden flyger. Förra vårens projekt ”Smyckekonst 2016” med Nationalmuseums utställning ”Open Space – Mind Maps” i Kulturhuset blev en framgång.  Samtidigt som den pågick kunde besökare på 21 ställen i Stockholm ta del av den spännande samtida smyckekonsten. Under senhösten samlade jag igen de sex museerna som varit med under projektet, Svenskt Tenn och Konstfack för en uppföljande diskussion. Alla var entusiastiska och ville göra en ny satsning på smyckekonst 2018. Så kommer att ske i mars efter den stora utställningen Schmuck i München. Jag har själv åtagit mig att igen göra en utställning till Svenskt Tenn. Projektet väckte internationell uppmärksamhet och jag har därigenom fått flera olika uppdrag som jag kommer att ägna mig åt under våren. Först två juryuppdrag: ADA Amberif Design Award 2017 i Gdansk i februari och Preziosa Young Contest där resultatet kommer att visa under FJW, Florence Jewellery Week i slutet av våren. Där gör jag också en mindre utställning och håller en föreläsning på Le Arti Orafe Jewellery School. Det italienska intresset har också lett till en utställning –     Läs mer

Smyckevår i Stockholm

Våren 2016 blir spännande. Samtidigt med Nationalmuseums utställning Open Space Open Mind, som jag initierat, har jag också varit engagerad i en rad sidoutställningar runt om i Stockholm. Titta på listan och ta fram almanackan och boka in dina besök! Nationalmuseum Design Kulturhuset Open Space Mind Maps Positions in Contemporary Jewellery. 160 objekt av 30 internationella konstnärer. Hallwylska 12/3 – 20/3 Tjugohundratalsjuveler Kerstin Öhlin Lejonklou. Sofia Björkman. Karin Johansson. Åsa Christensson. Karin Roy Andersson. Sanna Svedestedt Carboo. Livrustkammaren 12/3 – 10/4 Body Armor Åsa Lockner. Millesgården 12/3 – 10/4 CLOSE CLOSER CLOSED Åsa Skogberg. Nationalmuseum Konstakademin 11/3 – 15/5 Icon Helena Sandström. Sven Harrys 11/3 – 10/4 Christer Johnsson. Thielska galleriet 12/3 – 15/5 Dödligt vackert  Märta Mattsson. Finlandsinstitutet 9/4 – 11/5 Smyckekonst från Designinstitutet i Lathis. Galleri Sebastian Schildt 12/3 – 2/4 Identity Transfer Anne-Marie Bernhardt, Dovile Bernadisiute, Ingrid Bärndal, Kuki Constantinescu, Carolina Gimeno, Agnieszka Knap, Jasmin Matzakow, Thomas Raschke, Aktham Salah, Pamela Wilson och Annika Åkerfelt    Konsthantverkarna 12/3 – 6/4 Wall Hollow  Sara Borgegård. LOD 11/3 – 19/ 3, 23/4 – 7/5 Photo Booth, Trädgård. Klara Eriksson. Petronella Eriksson. Erik Tidäng. Pernilla     Läs mer

Smyckeskonst På
Nationalmuseum 2016

För snart 30 år sedan visades utställningen ”Den internationella smyckekonsten – Nya Smycken New Jewellery” på Kulturhuset i Stockholm. Den presenterade en ny smyckekonst som växt fram i Holland, England och Tyskland. Smycken hade gått från det rent dekorativa och statusmarkerande. De smycken som visades på Kulturhuset representerade en förändrad syn; smycken förknippas med konstnärligt innehåll och uttryck. Kommunikation var det centrala och de nya smyckena stod i kontrast till det minimalistiska och modernistiska formspråk som präglat svensk smyckekonst efter kriget. Smyckekonsten har successivt tagit stora steg mot annan visuell konst. Utbildningen i smyckekonst vid HDK i Göteborg blev betydelsefull. Där inrättades 1996 den första professuren i Norden i smyckekonst. Förändringen 2004 av namnet på utbildningen på Konstfack från Metallformgivning till Ädellab sände också en signal. Sammanfattningsvis har smyckekonsten starkt utvecklats och svenska smyckekonstnärer faller i hög grad in i en internationell utveckling. Detta är okända fakta för många konstintresserade. Utställningens syfte En av Nationalmuseums uppgifter är att verka för konstnärlig och kulturell förnyelse. Inom svensk smyckekonst har det skett en stark utveckling och svensk smyckekonst har stått sig     Läs mer