Publikationer

Preziosa – Contemporary Jewellery Young
Botticelli Gallery Preziosa 2017
Copyright © 2017 School of Design and Crafts


Transformations – Six Artists from Sweden
Copyright © 2017 Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
ISBN: 9789171008701


Svenskt Tenn – Smyckeskonst
Copyright © 2016 Svenskt Tenn


463-7_openspace_z1

Open Space – Mind Maps | Essä: The Swedish Perspective
Copyright © 2015 Arnoldsche
ISBN: 978-3-89790-463-7


csaj-omslag

Contemporary Swedish Art Jewellery
Copyright © 2013 Arvenius + Orfeus Publishing AB | Bokus
ISBN 9-789187-543012 


ensmakavsverige-kokbok-000

En smak av Sverige
Copyright © 2004 Inger Claesson Wästberg, Olle Wästberg och David Johansson
Millhouse Förlag AB
ISBN 91-89614-19-4


sverigeinewyork-00

Sverige i New York
Copyright © 2003 Inger Claesson Wästberg och Olle Wästberg
Wahlström & Widstrand
ISBN 91-46-20240-4


tankteintepadet

Tänkte inte på det…  
Copyright © 1998 Handikappombudsmannen
ISBN 91-973566-0-3


handikapp-5erapport

Handikappombudsmannensrapport  
Copyright © 1994, 95, 96, 97, 98


utr-lasskriv-96

Utredning av läs- och skrivsvårigheter
Copyright © Författarna och Studentlöitteratur 1996, 2007
ISBN 978-91-44-00991-9


personlig-ass-93

Personlig Assistans
Copyright © Författarna, 1993
Larsons Förlag
ISBN 91-514-0261-0


kris-osuicideutr

Kris- och suicidalutredningen
Copyright © 1979


psykisk-utvecklingss

Psykiskt utvecklingsstörd – vad är det?
Copyright © 1972 Författarna och Svenska Utbildningsförlaget Liber AB
ISBN 91-47-86790-6