Intro

iw-intro

Arbetet med förändringar är den röda tråden i mina olika uppdrag:
Förvaltning och politik i Stockholms stad, utvecklingsarbete i landstinget och lagstiftning och politik i regeringskansliet, liksom som generaldirektör, i forskning och i konsultverksamhet.

Allt eftersom livet förändrats har jag hetat Inger Claesson, Inger Claesson Wästberg och nu Inger Wästberg. Men jag är samma person.

Det började i slutet av 1960-talet med aktivitet i en aktionsgrupp för att förändra förhållandena för människor med – som det då hette – psykisk utvecklingsstörning.

I ett halvt sekel kom jag att arbeta med mänskliga rättigheter och allas lika värde genom att stänga föråldrade och nedgångna institutioner inom Stockholms läns landsting, som utvecklingschef i omsorgsvården i Stockholms läns landsting 1977- 1987. På Socialdepartementet var jag med om att skriva Lagen om personlig assistans (LSS) och driva igenom att också barn skulle få denna rättighet. Som generaldirektör för Handikappombudsmannen arbetade jag särskilt för att uppmärksamma osynliga funktionsnedsättningar som dyslexi, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Som ledamot av kommunfullmäktige i Stockholm skrev jag motion om Alla Kvinnors Hus och fick undertecknare från alla partier, vilket ledde till att Alla Kvinnors Hus kunde öppna på Svartensgatan 1978 – och fortfarande finns kvar.

När jag var ledamot i byggnadsnämnden ändrade jag folkpartiets inställning till rivningar och arbetade för bevarande.

Under min tid som medföljande till Olle Wästberg i New York förändrade jag det svenska residenset till en arena för svensk design och en mötesplats för unga entreprenörer.

Jag är också verksam inom Wästberg Communications AB.

De senaste åren har jag ägnat mig åt att försöka förändra synen på den samtida smyckekonsten.
Att ge den samma plats i konsthierarkin som måleriet.

Internationellt samarbete och nätverksbyggande är en annan tråd genom åren.
Jag har hållit ett hundratal föredrag inom handikappområdet världen över bl a i Australien, Japan, Kina, Indien, Israel, Canada, USA, Mexiko, Brasilien, Argentina och i FN.
Under min tid som chef för Institutet för Integration (IFI) ordnade jag internationella konferenser i Stockholm. Nu är jag med i Global Leadership Council för Museum of Arts and Design i New York och har tagit initiativ till en internationell smyckeutställning i Stockholm 2016.


 

 

Sammanställning

Anställningar:

Claesson Wästberg Communication AB   2000-
Generaldirektör Handikappombudsmannen 1994-99
Sakkunnig Socialdepartementet 1991-94
VD Institutet för Integration 1987-91
Avdelningschef, omsorgsförvaltningen SLL 1976-87
Utredningschef Kris- och suicidutredningen 1977-79
Förste sekr Sociala Roteln Stockholms läns landsting 1974-75
Borgarrådssekreterare Kulturroteln i Stockholm 1970-73

Offentliga uppdrag:

Ledamot av ämnesrådet för Ädellab, Konstfack sedan 2011
Ledamot Stockholms kommunfullmäktige 1976-83
Ledamot av byggnadsnämnden, Stockholm 1977-79
Styrelseledamot Prins Eugens Waldemarsudde 1977-79
Vice ordf styrelsen för Stockholms Universitet 1977-80
Styrelseledamot AB Stockholmshem 1979-83
Ledamot fastighetsnämnden, Stockholm 1980-82
Ledamot i Planeringsberedningen, Stockholm 1983-88
Ledamot av statliga utredningen om barnpsykiatri och familjerådgivning

Utbildning:

Fil kand Stockholm Universitet
Studier University of Wisconsin
Master i konstvetenskap

Curatorsuppdrag:

Utställningen Contemporary Swedish Silver:
New Approaches to An Enduring Tradition of Craft and Design.
Seventh Regiment Armory, 6-11 Oktober 2005
på uppdrag av The Bard Graduate Center for Studies in Decorative Arts, Design and Culture.

Sensibelt. Utställning av samtida svenska smyckekonstnärer. Konsthandeln, Stockholm 12-21 maj 2011.

Medverkan i böcker:

Psykisk utvecklingsstörd – vad är det?
Psykisk utvecklingsstörning
Personlig assistans
Sverige i New York
En smak av Sverige

Medlem:

Zonta
ProPatria