Offentliga Uppdrag

Socialdepartementet

Bengt Westerberg rekryterade mig till socialdepartementet för att hålla i arbetet med att ta fram en ny handikapplag.

Den 6 maj 1993 är en märkesdag i svensk socialpolitik. Då röstade Riksdagen igenom en social reform som saknade motsvarighet någon annan stans i världen.

Rätten till personlig assistans är ett principiellt avgörande genombrott i den svenska handikapplagstiftningen. Det handlar om självständighet, integritet, valfrihet. Personlig assistans innebär att få tillgång till ett mänskligt hjälpmedel som utför det som personen med funktionsnedsättningshänder,- fötter, – öga, – öra eller förstånd inte klarar av. Egentligen är det ganska självklart att man själv ska få välja vem som skall hjälpa till vid toalettbesök, av-och påklädning, lyssna på och tolka ens samtal i telefon eller öga mot öga med andra. Men självklart hade det inte varit. Personlig assistans ger personer med funktionsnedsättningar kontroll över sina liv. Ett utmärkt exempel på en socialpolitik som skapar frihet genom tydliga rättigheter.

Kritik riktades, inte minst från Kommunförbundet (numera SKL), att LSS blev en rättighetslag, som ger den enskilde rätt att överklaga beslut och få dem rättsligt prövade.

De övriga insatserna i LSS är i princip samma som de man kan få enligt socialtjänstlagen, men i LSS pekas de ut som rättigheter. Jag är helt övertygad om att utan en rättighetslag hade situationen för personer med svåra funktionsnedsättningar i dag varit betydligt sämre.

Barns rätt till personlig assistans var en stor fråga, där jag hade ett avgörande inflytande till att det blev så.

Assistansreformen har blivit en stor framgång. Den har gjort det möjligt för ca 16 000 personer med svåra funktionsnedsättningar att leva i egen bostad och vara delaktiga i samhällslivet genom arbete och en rikare fritid. Den har gett många familjer med barn med grava funktionsnedsättningar ett bättre liv. De ungas beroende av föräldrarna har minskat.

Att skapa arbetstillfällen var inte ett syfte med lagen, men i dag finns 80 000 som arbetar med assistans.

Att få vara med om att utarbeta LSS är det mest meningsfulla jag varit med om.

statement-fn-931020