Utställningar

Sensibelt
KB 2011

Smyckekonsten har närmat sig konstvärlden. Smyckens förmåga att kommunicera och bära vittnesbörd om stor hantverksskicklighet gör dem till konstverk. Här finns paralleller till den konstnärligt inriktade fotografin.

Internationellt har smyckekonsten utvecklats till en självständig konstart, känd som Studio eller Art Jewelry. Varje år hålls den stora mässan Schmuck i München med ett 50-tal olika utställningar runt om i staden och Die Neue Sammlung visar i en stor smyckeavdelning smycken som konst. Museum of Arts and Design i New York har sedan flytten till Columbus Circle en permanent smyckeavdelning med moderna smycken.

Konstnärer inom olika genrer har under århundraden funnit inspiration i naturen.
Blommor, löv, fjärilar, snöflingor och fåglar återkommer som motiv i traditionella smycken.
Idag används ofta okonventionella material inom smyckekonsten, där absoluta värden i vikt och materialkostnad är av mindre betydelse. Det finns en skönhet i spänningen mellan attraktion och avståndstagande som smyckekonstnärer kan utnyttja i formspråk och materialval.

I Sverige har kvinnorna tagit över smyckekonsten och är nu helt dominerande.
Konsthandeln har i samarbete med Inger Wästberg valt att visa hur naturen har inspirerat 2000-talets svenska smyckekonstnärer. I utställningen deltar Karin Roy Andersson, Ingrid Bärndal, Susanne Forsström, Agnieszka Knap, Hanna Ljungberg, Åsa Lockner, Märta Mattsson och Åsa Skogberg.

“Varför vill kvinnor bära dyra massproducerade smycken, när vi har konstnärer som gör unika objekt som både är intressantare och billigare? Människor som inte gärna sätter reproduktioner på väggarna hemma bär massproduktion på kroppen”

säger Inger Wästberg, som kurerat utställningen tillsammans med Konsthandeln.

Smyckekonsten visas i samklang med Stina Brockmans sinnliga aktstudier.
Brockman, född 1951, slog igenom som fotograf i grupputställningen “Bländande bilder” på Fotografiska Museet 1981.
Utställningen visade på en ny era inom fotografin, där man lämnat 1970-talets dokumentära och inte sällan polemiska fotografi bakom sig. Brockman arbetar i en konstnärlig anda, där det personliga uttrycket men också hantverksskicklighet och fotografisk tradition står i centrum. De anspråkslösa motiven och sättet att närma sig dem gav upphov till begreppet ”intimism”. Den sensualism som utmärker Stina Brockmans arbeten är särskilt framträdande i en serie aktstudier från mitten av 1980-talet, som nu visas hos Konsthandeln. I mättade, unika vintageprintar framträder kropparnas konturer på ett måleriskt sätt. Stina Brockman har under sin karriär fortsatt att arbeta med vårt förhållande till kropp och natur.

Stina Brockman och smyckekonstnärerna förenas på det praktiska planet i glädjen i själva hantverket – den perfekta fotografiska printen och det omsorgsfullt utformade uttrycket i ett smycke. På ett annat plan finns beröringspunkter i kroppen som utgångspunkt och naturen som en ständig källa till inspiration.

Vernissage: Torsdag 12 maj 17–20 | Loungen i Konstnärshuset. Smålandsgatan 7, Stockholm.
Seminarium: Tisdag 17 maj kl 18 med Åsa Skogberg.
Arrangörer: Konsthandeln i samarbete med Konstnärshuset.

Medverkande:

Karin Roy Andersson
Ingrid Bärndal
Susanne Forsström
Agnieszka Knap
Hanna Liljenberg
Åsa Lockner
Märta Mattsson
Åsa Skogberg

sensible-beetleOvan: Märta Mattsson “Black Beetle” och “Beetle Juice”

sensibelt-greenerTill vänster: Märta Mattsson  Mittensmycke och till höger: Agnieszka Knap

sensibel-asaOvan: Åsa Lockner

sensibelt-3
Ovan: Susanne Forsström