Author: Helene Stevenberg

Museum of Arts and Design

After the time in New York, I became a member of the Global Leadership Council for the Museum of Arts and Design (MAD) in New York — one of the world’s leading museums in design, crafts and art. In the fall of 2014, I succeeded in obtaining support to be able to present three unique pieces of Swedish jewelry to the museum’s permanent collection. In this way, Sweden has become slightly better represented. Barbara Tober, Chairman Emerita (MAD) and Lowery Sims, Chief Curator (MAD). Me, Ursula Ilse Neuman, Curator (MAD) and Lowery Sims, Chief Curator (MAD) with jewelry by Hanna Hedman. Top left: Märta Mattsson    Lower left: Hanna Hedman    On the right: Katarina Hällzon

Omsorgsvården i Stockholms Län

När jag först kom i kontakt med omsorgsvården var det genom ett besök på Carlslunds vårdhem, en institution med ca 300 personer i alla åldrar som hölls isolerade från samhället. Barnen sköttes enligt en löpande-band-princip. En personal tvättade, en annan klädde på. Hit lämnades barn där föräldrar fått rådet av läkare att lämna bort barnet och glömma det. Allt var stick i stäv med den nya omsorgslagen från 1968. Det är viktigt att ha det här perspektivet när vi idag ser bilder från barnhem i t ex Rumänien. Efter en kort tid som landstingsrådsekreterare inom socialområdet blev jag utvecklingschef på Omsorgsnämnden i Stockholms läns landsting. Jag ledde en total omstöpning av omsorgsverksamheten med nedläggning av institutioner och stöd till föräldrar och sedan integrerat gruppboende. Landstinget delades in i 16 distrikt, där stöd från team gavs och bostäder skaffades i det vanliga bostadsbeståndet. Senare kommunaliserades verksamheten. Det här var en mycket stor förändring och det fanns mycket motstånd från oroliga föräldrar och från fackföreningar. Men att det var en kvalitetshöjande förändring visar att kostnaden per berörd     Läs mer