All posts tagged: Featured

Förändring.
En Röd Tråd Genom Mitt Liv.

Arbetet med förändringar är den röda tråden i mina olika uppdrag: Förvaltning och politik i Stockholms stad, utvecklingsarbete i landstinget och lagstiftning och politik i regeringskansliet, liksom som generaldirektör, i forskning och i konsultverksamhet. Allt eftersom livet förändrats har jag hetat Inger Claesson, Inger Claesson Wästberg och nu Inger Wästberg. Men jag är samma person. Det började i slutet av 1960-talet med aktivitet i en aktionsgrupp för att förändra förhållandena för människor med – som det då hette – psykisk utvecklingsstörning. I ett halvt sekel kom jag att arbeta med mänskliga rättigheter och allas lika värde genom att stänga föråldrade och nedgångna institutioner inom Stockholms läns landsting, som utvecklingschef i omsorgsvården i Stockholms läns landsting 1977- 1987. På Socialdepartementet var jag med om att skriva Lagen om personlig assistans (LSS) och driva igenom att också barn skulle få denna rättighet. Som generaldirektör för Handikappombudsmannen arbetade jag särskilt för att uppmärksamma osynliga funktionsnedsättningar som dyslexi, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Som ledamot av kommunfullmäktige i Stockholm skrev jag motion om Alla Kvinnors Hus och fick undertecknare från alla partier,     Läs mer

Contemporary Swedish Art Jewellery

Återflyttad till Sverige började jag läsa konstvetenskap och tog en masterexamen.Jag valde att koncentrera mitt skrivande på samtida svensk smyckekonst. Hösten 2013 publicerades min bok Contemporary Swedish Art Jewellery. ” Contemporary Swedish Art Jewellry is a far cry from what is perceived as typically Swedish. Today’s jewellery artists engage with and reflect on problems in society using a material vocabulary that goes far beyond precious metals and gemstones. This book explores how art jewellery has taken its rightful place in the world of contemporary art. Jewellery historian Inger Wästberg has produced a volume that serves as a reference source for curators, collectors and other artists. Thirty-one Swedish jewellery artists are represented from the 1990s to today, with an introduction by Inger Wästberg and a foreword by David Revere McFadden, chief curator at the Museum of Arts and Design i New York City. ” Tre utställningar med boken som utgångspunkt har curerats av Sofia Björkman i München, Båstad och Göteborg. Se mer här. Contemporary Swedish Art Jewellery Av: Inger Wästberg  Form: Parasto Backman Copyright © 2013     Läs mer

The International Art + Design Fair
Contemporary Swedish Silver 2005

The International Art + Design Fair 2005 Contemporary Swedish Silver: New Approaches to An Enduring Tradition of Craft and Design The Armory, Park Avenue Medverkande bl a  Pia Aleborg Sofia Björkman Jenny Edlund Auli Laitinen Aud Charlotte Ho Sook Sinding Annika Åkerfeldt   ” The one – of- kind works on display are notable – by contrast to the severity of high Modernist Swedish Design – for sensuous, playful and surrealistic qualities. ” Ken Johnson The New York Times   The International Art + Design Fair 2005 Katalog Bilder Från utställningen Ovan: Jenny Edlund Ovan: Bodil Karlsson framför sina plisseringar.